Vernieuwend samenwerken en communiceren

Goed werkgeverschap en de betrokkenheid van medewerkers zijn belangrijk in een toekomst van arbeidsschaarste. En bij een steeds complexer wordende bedrijfsvoering is samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen de sleutel tot succes. Dat geldt voor medewerkers, leveranciers en klanten. Work is gaming maakt samenwerken en communiceren leuk, makkelijk en een vanzelfsprekend continu proces.

Basis voor meer rendement

Work is gaming is toepasbaar voor alle bedrijven die hun mensen als de kern van hun bedrijf zien en die een cultuur van samenwerken nastreven. Zij zien dat naast technische innovatie ook sociale innovatie nodig is om strategische stappen te zetten. Dat leidt tot een hogere product kwaliteit, betere klanttevredenheid en innovatie. De resultaten zijn betrokken medewerkers, een duurzaam rendement en continuiteit.

Wat is Embodied Making?

Embodied Making is een methode voor het continu verbeteren van arbeidsprocessen. De motivatie, kennis en vaardigheden van werknemers staan daarbij centraal. Iedereen ervaart de methode als leuk om te doen. De methode spreekt drie intrinsieke motivatoren aan: zelfbeschikking, vakmanschap en zingeving. Op ieder bedrijven voegt Work is gaming specifieke spelmechanismen toe.

Embodied Making proces bestaat uit verhalen, krachten en oplossingen. Een verhaal kan bij-voorbeeld een onderdeel van een logistiek proces zijn, zoals het verpakken van planten. Door de krachten die in en rond het verhaal spelen in detail in kaart te brengen, wordt breed en diep inzicht in de oorzaken en gevolgen van het verhaal met iedereen gedeeld. Door de krachten samen te ordenen ontstaan oplossingen die de krachten duurzaam ondersteunen en het verhaal beter maken. Handige software maakt het samenspel van verhalen, krachten en oplossingen inzichtelijk, deelbaar en continu beschikbaar.

Ontdek hoe intrinsieke motivatie werkt

Training WorkisPlay

Stichting SIGN stelt het trainingsmateriaal beschikbaar welke in 2016 ontwikkeld is om de arbeidsmotivatiemethode WorkisPlay duurzaam toe te passen op glastuinbouwbedrijven*. Met het trainingsmateriaal kunnen (operationele) bedrijfsleiders de methode zelf toepassen en arbeidsprocessen verbeteren met teams van medewerkers. De methode en training is eerst toegepast in de glastuinbouw maar geschikt voor toepassing in alle werkomgevingen.

Heeft u feedback? Neem contact met ons op. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en resultaten.

* De methode is succesvol toegepast op een 4-tal glastuinbouwbedrijven.

WorkisPlay trainingsmateriaal

WorkIsPlay Facilitator Guide

Download

De Facilitator Guide bestaat uit:

  • Inleiding WorkIsPlay
  • WorkIsPlay voor beginners
  • Het effect van WorkIsPlay
  • Verdieping
  • Voorbeeld uitnodiging

Eerste introductie in de glastuinbouw

De glastuinbouw vernieuwt en heeft veel te bieden voor werknemers. Interessante voorbeeld functies liggen op het terrein van teelt, techniek ICT, automatisering, energiebeheer, logistiek, en marketing. De glastuinbouw en de bedrijven daaromheen bieden een uitstekend carrière perspectief. Zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het professionaliseren van arbeid van groot belang. Work is gaming heeft verschillende glastuinbouw bedrijven succesvol begeleid in enkele pilots.

GlasWerkt pilot

GlasWerkt is de naam van de pilot in 2013 en 2014. De methode is met online instrumentarium doorontwikkeld en geeft aantoonbaar sociaal en economisch resultaat geleverd op bedrijven in de glastuinbouw.

GlasWerkt Presentatie

WIE

WorkisGaming is een initiatief van Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en InnovatieNetwerk waarin samengewerkt wordt met Miles Ahead en andere partners.

Contact

A.D. Hartkamp
: info@workisgaming.nl
: 06-53131944

Licentie

WorkIsPlay van de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), Miles Ahead en Innovatienetwerk en is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Gebaseerd op het werk op http://www.workisgaming.nl/